Vi vill bidra till en hållbar utveckling av samhället inte enbart genom ett omsorgsfullt arbete utan även genom att hålla en hög miljöstandard.

Vi använder oss alltid av ekologisk färg som innehåller naturliga ämnen och är vattenbaserad. Vi följer även miljölagstiftningen som bl a innebär att förebygga föroreningar och ständigt förbättra vår verksamhet. 

Vi har alltid en öppen kommunikation om vårt miljö- och kvalitetsarbete med våra anställda och kunder.